Certyfikaty i wyróżnienia

Dla potrzeb swojej działalności Spółka posiada uprawnienia wynikające z certyfikatu zrównoważonego rybołówstwa MSC oraz certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO pozwalający na współpracę ze służbą celną w systemie uproszczonym.

Zakłady w Polsce i na Białorusi działają z wdrożonymi systemami HACCP oraz zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.

Solidność i wypłacalność spółki KOVIAN-GROUP w rozliczeniach z kontrahentami potwierdzona jest certyfikatem „Rzetelna Firma” na bieżąco aktualizowanym przez KRD (Krajowy Rejestr Długów).