Kontakt

“KOVIAN-GROUP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcach

Adres: ul. Składowa 27/31, 08-110 Siedlce, Polska
Tel.: +(48-25) 6407110, 6407125, 6407126
Fax: +(48-25) 6407111
E-mail: koviangroup@pro.onet.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy
Numer RBH: 923
REGON: 630013408
NIP: 779-005-16-55
Główny EKD: 1520
Kapitał zakładowy: 296037 PLN
Forma własności: własność prywatna
Zarząd Spółki: Wiesław Zajączkowski – Prezes Zarządu
Rok założenia: 1991
Przedmiot działalności: przetwórstwo spożywcze
Zatrudnienie: powyżej 100 osób

Skontaktuj się z nami